Kategorideki yazılar

20.Sayı-Çalışma ve Toplum


2008 yılını 20. sayımızla noktaladık. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Süleyman TÜRKER hepimize acı bir sürpriz yaparak Ocak ayının başında aramızdan ebediyen ayrıldı. Değerli bir insan, örnek bir sendikacıyı yitirmenin acısını yaşadık. Türkiye işçi sınıfına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Bu sayımızı değerli anısına ithaf ediyoruz. 2008 yılı sonlarında tüm dünyanın gündemine giren küresel …

Erinç YELDAN[1]* Re-Fınancıalızatıon Of Capıtalısm And The 2007/2008 Global Crısıs Where Does Turkey Stand In The Crısıs? Abstract: This paper investigates the 2007/2008 crisis which has been hailed as the most devastating (and complex) crisis of capitalism since the great depression of 1929. It further discusses the future trends in global capitalism with special emphasis …

E. Ahmet TONAK[1]* How We Understand the Crisis Among mainstream academics, the current world economic crisis is commonly explained either as a failure of policy (e.g. deregulation of the financial sector) or as an expression of human greed (e.g. the case of Bernie Madoff). Though most radical economists reject this view, for their part, they …

Sayım YORGUN[1]* Themes of Thesis and Change in Paradigm At Departments of Labor Economics and Industrial Relations Abstract: It has become very important to make a research on researches of Labor Economics and Industrial Relations due to increase in academic debate around these departments, increase in demands for name change in our country and even …

Seracettin GÖKTAŞ[1] Job Security of Employer’s Representative Although it is stated in the Labour Act No. 4857 that the position of employer’s representative does not eradicate the rights and obligations recognized to employees, as envisaged in the same act, employer’s representative is also not able to benefit from some rights delivered to employees. In this …

Fuat MAN[2] Cihan SELEK ÖZ[3] Not Beıng Able To Be Who You Look Lıke Or Not Beeıng Able To Look Lıke Who You Are: Emotıonal Labour In Call Centres Summary: While the disenchanted modern world throw emotions out of all analysis and readings, social formation of capitalism has not hesitated to use these outed components …

Engin ÜNGÜREN[1] “Ey Oğul! Bundan sonra geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana…” Şeyh Edebali “Barış çatışmaların yokluğu değil, adaletin varlığıdır.” Martin Luther King ABSRACT Conflict is a fact which can be faced anywhere where human beings exist. For this reason it has been investigated by different scientific disciplines. Management and organization disciplines also study …

Karar İncelemesi Ercüment ÖZKARACA[1] T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİ Esas No : 2006/52 Karar No : 2007/90 Dava Tarihi : 26.01.2006 Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi üzerine mahkememizce yapılan açık yargılama sonunda; gereği düşünüldü: Davacı vekili mahkememize vermiş [olduğu dava dilekçesi ile özetle, müvekkilinin davalı Sağlık Bakanlığına bağlı Kocaeli Devlet Hastanesinde yemek işini …

Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi: 12.08.2008 Sayısı : 9 AZR 632/07 İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilecek olan çalışma belgesinin, işkolunun özelliklerini belirtecek bir biçimde formüle edilmesi gerekmektedir. Özü: İşverenler esas itibariyle düzenleyecekleri çalışma belgesini (karnelerde) işçinin istihdam edildiği işkolundaki özelliklerini dikkate alarak (dava konusu olayda basın işkolu) formüle etmek durumundadırlar. Aksi halde …