Kategorideki yazılar

18.Sayı-Çalışma ve Toplum


18. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızı Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin iki yılda bir düzenlemekte olduğu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildirilere ayırdık. Bu konuda bizlere değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Makal katkı verdi. Bu sayının editörlüğünü bizimle paylaşıp hem yazarlardan bildirileri toplayarak hem de derginin tanıtım yazısını hazırlayarak dergimizi yayıma soktu. Kendilerine ve bildirilerini bizimle …

Ahmet MAKAL Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin iki yılda bir düzenlemekte olduğu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin geçmişi 28 yıl geriye uzanıyor. Bugüne kadar on defa yapılan ve tam bir sosyal bilimler şenliği olarak yaşanan bu kongrelerde sosyal bilimlerin tüm alanlarına ilişkin yüzlerce tebliğ sunulup tartışılırken, Türkiye’nin değişik yöre ve üniversitelerinden akademisyenler tanışma ve birkaç gün boyunca …

Dr. Galip YALMAN Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı    2007’de 40. kuruluş yılını kutlayan Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)’nin ülkemizde bilim hayatının gelişmesi amacı ile düzenlediği periyodik faaliyetlerin en önemlilerinden biri Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri’dir. İlki 1980 yılında, sonraki üçü 1989, 1992 ve 1995 yılında toplanan Kongreler, 1995 sonrasında düzenli olarak iki yılda …

Ahmet MAKAL[2] ‘Literature’ as a Projection Realm for the Labour History of Turkey Abstract In this study we are trying to connect the labour history of Turkey with the Turkish literature. In looking at literature from the labour history perspective, the study has two basic problematic. The first problematic is to search for the reflections …

Berna Güler MÜFTÜOĞLU[2]* Elif HACISALİHOĞLU[3]** To Make Visible the Everyday Life of Workers: A Realistic View of 1940s and 1950s via “On Fertile Lands” Abstract The period of 1945 and 1960 witnessed the very first levels of dramatic changes such as mechanization, disintegration of rural life, immigration from rural to urban areas, increasing population of …

Hakan KOÇAK[1]* Rereading the 1950s’ as a critical haunt of working class formation process Abstract A wider and deeper interest could be shown in the 1950s labour history literature. There is no doubt that policy and promises of the two big parties of the period to the working class, the disputes on these issues berween …

Aziz ÇELİK[1] The Postponement of Strikes on the Ground of National Security in Turkey Abstract This article aims to explore the postponement of strikes by the government on the ground of the national security in Turkey. The article of 54 of the Turkish Constitution and the article 33 of the Act No. 2822 allow the …

Betül URHAN[1]* – Ahmet SELAMOĞLU[2]** Workers’ Attitudes and Behaviours Towards the Trade Unions; The Case of Kocaeli Abstract Since the early 1970’s, while unions have been loosing its base, discussions on member-union relationships and members’ attitudes and behaviours towards the unions are getting more importance. As it is agree, the results of researches on this …

Engin YILDIRIM[1]* Trade Unions and the Crisis Abstract Unions throughout the world are faced with new threatening and challenging environmental circumstances such as structural changes in the economy and labour markets, employer opposition either through direct suppression of unions or substitution of the traditionally performed functions of unions and government policies. Research undertaken in various …

FEDERAL İŞ MAHKEMESİ Çev.: Doç.Dr.Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi: 03.04.2008 Sayısı : 2 AZR 965/06 Hastalık nedeniyle raporlu olan bir işçi, raporlu olduğu dönem içersinde çalışması halinde iş sözleşmelerinin derhal feshedilmesi riskini üstlenmektedir. Özü: Bir işçi hastalık nedeniyle raporlu olduğu sırada, başka bir işte çalışır ise, bu durum derhal fesih için haklı neden oluşturabilir. İşçinin başka …