Kategorideki yazılar

17.Sayı-Çalışma ve Toplum


17. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızın ilk makalesinde Prof. Dr. Müjdat Şakar, “Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminati” başlıklı makalesinde, sorunları pek tartışılmayan basın çalışanların durumlarına ışık tutmuş, bir yandan yasal durumun yetersizliğini ortaya koyarken diğer yanda da basın çalışanlarının bu yetersiz yasal düzenlemeden dahi yararlanamaz konumlara itildikleri gerçeğinin altını çizmiştir. Prof. Dr. …

Prof.Dr.Müjdat ŞAKAR[1]* I. GİRİŞ Kısaca Basın İş Kanunu olarak andığımız yasa artık Türk Medyasında büyük ölçüde fiilen uygulanmamaktadır. Holdingleşme ve tekelleşme döneminin başlamasıyla, gazete yönetimleri gelenekleri zorlamaya başlamış, gazetecilere kendi tercihlerini dayatma olanağını bulmuşlardır. Sonuçta ortaya, gazetecilerin hem meslek onurlarını zedeleyen, hem de özgürlüklerini kısıtlayan bugünkü durum çıkmıştır. Başka bir deyişle, fiilen gazetecilik yapan, ama …

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU[1]* Arş. Gör. Arzu ÖZSOY[2]** ABSTRACT The inevitable development of information and communication technologies leads to a new acceleration in the discussions about the roles and the change of trade unions. That development and change provide a new point of view for trade unions to renew their tradiotional structures. In this context, …

Yrd.Doç.Dr.Hasan Ejder TEMİZ[1] ABSTRACT It is estimated that between 300 million and 420 million people are trapped in chronic, or persistent, poverty. Chronically poor people experience deprivation over many years, often over their entire lives, and sometimes pass poverty on to their children. Many of the chronically poor die prematurely from health problems that are …

Bektaş KAR[1] I. GİRİŞ: İş güvencesi, isçinin feshe karşı korunması kapsamında yer alan, işçinin işini korumak amacıyla işverenin fesih hakkını sınırlayan ve sadece işçinin kullanabileceği, tek taraflı haklardan oluşan bir iş hukuku kurumudur. Önce 4773 sayılı yasa ile daha sonra da yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile iş hukukuna, iş sözleşmesinin feshi için …

Dr. Neriman AÇIKALIN[1]* Poverty and The Social Mobility Chances Of Youth Generations: A Case Study in İstanbul and Gaziantep Abstract: The most important effects of poverty is using children as labor force, and the most negative effect of using children in labor force over the long term is the fact that poverty occurring as a …

Gaye YILMAZ[1]* ABSTRACT Time-Space Compression In Capitalism While rapid technological cahenges in the process of globalisation have speeded communications and transactions up between people and companies on one hand, this phenomenon has also caused an impression that space has increasingly been disappeared or lost its importance for the accumulation of capital on the other. The …

Arş. Gör. İzzet Mert ERTAN[2]* ABSTRACT This article is specified on a very important but concealed point of exploitation of child labour. The point is the minimum age for apprenticeship. The apprenticeship which is formulated either in domestic or supranational law as an exception of ordinary labour leads to minimum age for apprenticeship to be …

(Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Yakın Tarihli İki Farklı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme) Doç. Dr. M. Fatih UŞAN[1]* IS THE EMPLOYEE’S NON-WORK RELATED ILLNESS CONSIDERED A JUSTIFIABLE CONDITION FOR THE TERMINATION OF THE CONTRACT REQUIRING A PAYMENT FOR SEVERANGE PAYMENT TO WORKER? (An Evaluation on the Decisions of the 9th Court of Appeal) ABSTRACT: Turkish Labour …

Şebnem Gökçeoğlu BALCI[1] 1.Giriş Ülkemizde bir dönem yoğun bir şekilde tartışılan kamu görevlilerinin sendika hakkı, 1992-1993 yıllarında 87 ve 151 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin onaylanması, 23.7.1995 gün ve 4121 sayılı yasa ile Anayasa’nın 53. maddesinde yapılan değişiklik nihayet 25.6.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte kısmen noktalanmıştır.[2] Günümüzde …