Kategorideki yazılar

16.Sayı-Çalışma ve Toplum


2007 yılının son sayısı olan 16. Sayımızla birlikte dergimiz dört yaşını bitirdi. 16. sayımızın ilk makalesinde Prof, Dr. Ahmet Makal, “Çeyrek Yüzyılın İçinden Kendimize Bakmak: Kuruluşlarının 25. Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde, yayın yaşamına başladığımız günden bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Üniversitelerimizin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin …

Prof. Dr. Ahmet MAKAL[2]** AN EVALUATION ON THE DEPARTMENTS OF LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS AT THEIR 25th ANNIVERSARY ABSTRACT The formation of the social policy discipline in Turkey has a history of over 75 years. This process has started with Gerhard Kessler who fled from the Nazi Germany, teaching social policy courses at the …

Prof. Dr. M. Polat SOYER[1]*   ABSTRACT The work contract establishes a permanent relationship of debt between the parties in question on the basis of mutual trust. Given the permanence of this relationship, the employer is concurred to have a utility that is worthy of protection in the recognition of the personal qualities of the …

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYDINLI[1]* ABSTRACT The main subject of our study is the examination of rules about workmanship rights in the agreement which is signed between entrepreneur and contractor related to doing work. The study is formed as five parts. In the first part interaction between labor law and obligation law were evaluated reciprocally. …

Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI İZGİ[1]* The Last Developments In Turkish Social Security System Abstract Social security is a universal need from the first human being to teh present day. In todays world all the countries from the most developed one to the least developed one have a sufficient or insufficient social security system.From this …

Yusuf AKAN[1]* İbrahim ARSLAN[2]** ABSTRACT With the issue of interregional development differences in Turkey, has been occupied the public opinion, development efforts and policies regarding underdeveloped regions have been carried on. The approach of encouragemant investment has been used as an effective tool in developed countries for years, to decrease the differences among the development …

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ŞENKAL[1]*   ABSTRACT Globalization started by the 1980s and new developments in working life makes the basic frame of industrial relations change. The main reason of these developments is the inter-disciplinary character of industrial relations having interaction with economics, sociology, business administration, law, politics, history etc. The continuous change in these …

Prof. Dr. Ali GÜZEL[1] Arş. Gör. Emre ERTAN[2]   1475 sayılı İşK. m. 13 (4857 sayılı İşK. m.5;m.18; m.24/II, m.25/II)   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 11.06.2007, E. 2006/32353, K. 18337 DAVA: Davacı, ihbar ve kötü niyet tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş …

KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR[1]* İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/11 T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No:2006/32500 Karar No:2007/3291 Tarihi: 13.02.2007  İŞYERİ HEKİMİ İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMASININ GEREKMESİ  İŞYERİ HEKİMİNİN İŞİNİN KURAL OLARAK SÜREKLİ OLMASI  GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN ALINAN İŞLERDE İŞYERİ …

Federal İş Mahkemesi Çev.: Doç.Dr.Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi: 29.8.2007 Sayısı : 4 AZR 765/06 İşyerinin devri ile birlikte işkolunun da değişmesi durumunda, devredilen işyeri için yürürlükte olan toplu sözleşmenin hükümlerinin geçerliliğinin de devamı söz konusu olabilmektedir. Özü: Bir iş sözleşmesinde, belirli bir işkolunda yürürlükte olan bir toplu sözleşme ile doğrudan ilişki kurulmuş ve bunun hükümlerinin …