Kategorideki yazılar

15.Sayı-Çalışma ve Toplum


14. sayımızı yayımladıktan çok kısa bir süre sonra İşçi sınıfının Süleyman’ı, Süleyman Üstün hocamızı kaybettik. Yayım kurulumuz 15. sayıyı Süleyman Üstün Hocanın anısına çıkartma kararı aldıktan kısa bir süre sonra Sosyal-İş Genel Başkanı Özcan Keskeç’i, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Seren’i kaybettiğimiz haberi geldi. Üst üste gelen bu acı olaylar üzerine yayım kurulumuz 15. sayımızı …

Öğretmen Şakir Sağlam Hasan AKTAŞ[1]* “İnsanlar!.. İnsanlar!.., bugün ne kadar güzelsiniz!” “İnsanlar!.. Güzel insanlar… Bugün ne kadar çoksunuz!” (…) “Dinleyin! dinleyin! Duyduğunuz bu ses…” Elini yumruk yapıp sanki alandaki herkesi bir anda bir tek noktaya çekiyordu. Provası önceden yapılmış bir sahne gösterisi gibi, aynı slogana kilitleniyordu binlerce insan: “TKP’ ye Özgürlük!… TKP’ ye Özgürlük!…” 1979 …

Prof, Dr. Meryem Koray[2]* “Çok basit bir gerçek var, maddi güvenlik olmadan siyasal özgürlük ve demokrasi olmaz” Ulrich Beck[3]   ABSTRACT Due to the profound changes characterising our times, social policy has entered into a process of radical change, in terms of both its meaning as well its practice. Given that social policy is a …

Prof. Dr. Gülay Toksöz[1]* ABSTRACT The problem of low level employment in Turkey is indeed the problem of low level female employment. Not only economic factors but also social and cultural multidimensional factors affect the female labour supply and demand and are decisive on this situation. Gender based division of labour and gender roles in …

Prof. Dr. Nüvit GEREK[1]* ABSTRACT Labours who work under the authority of sub-employers for public institutions organizations or for their partnerships under service-tender contracts, have many problems. Frequent cancellation of service-tender contracts, the possibility of changing the sub-employers each year because of tender legislation, low wages and lack of job guarontee are the main problems. …

Abdulkadir ŞENKAL[1]** Yaşar BÜLBÜL [2]* ABSTACT Globalization is a process affecting all of the countries and compelling them to change. Pax Americana which is a recent example for the globalization whose former examples include Pax Romana, Pax Ottomana and Pax Britannica, seems to have an overwhelming and irreversible characteristic –at least for now. There are …

Öcal Kemal EVREN[1]* ABSTACT The employment prohibition means that some person can be only employed in some kind of works or only if some kinds of conditions are applied; and the prohibition of employment in another work means that the worker cannot change its work and he cannot take additional works. In this way it …

Öğr. Gör. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK[1]* T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2006/32683 Karar No: 2006/33193 Tarihi: 18.12.2006 DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içerisinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla doya incelendi, gereği konuşulup …

Arş. Gör. Ercüment ÖZKARACA[1] T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2006/4180 Karar No: 2007/1193 Tarihi: 05.02.2007 ÖZETİ: Burada aynı yardımlar Özellik gösterir. Ayni yardımdan amaç, sosyal veya kişisel bir ihtiyacın karşılanması yolunda yapılan bir yardımdır. Yardımın ayni veya para olarak yapılmasının önemi bulunmamaktadır. Örneğin; işverenin sigortalılarına dağıttığı elbise, ayakkabı, sigortalı çocukları için, kitap, kırtasiye …

Federal Anayasa Mahkemesi Alpay HEKİMLER Karar Tarihi: 3.7.2007 Sayısı : 1 BvR 1696/03 Kanuni Kaza Sigortası: Ödünç Çalışma Büroları için özel tehlike tarife primi, Anayasaya aykırılık oluşturmamaktadır. Özü: Ödünç çalışma bürolarında istihdam edilenlere yönelik olarak kanuni kaza sigortası için belirlenen yetki kuralları ve prim hükümleri Anayasaya aykırılık oluşturmamaktadır. Aynı durum, profesyonel amaçlı ödünç çalışan istihdam …