Çalışma ve Toplum dergisine yazdığımız bu onuncu sunuş yazısı. Her sunuş yazısında bir önceki sayıya yönelik kısa değerlendirmeler yapıp, çıkan sayının içeriğini anımsatmak sunuş yazılarımızın genel çerçevesini oluşturdu. Her sunuş yazısını bir sayının daha çıkıyor olmanın sevinci ve gururuyla kolayca yazdık. 10 sayımızda ise ne yazık ki zor bir sunuş yazısı yazma zorunluluğu ile …

      Doç. Dr. Pınar TINAZ[2]* SUMMARY Mobbing is a multi dimentional, multi disciplined and a complex subject which exists in labor environment from the very beginning; but it is ignored by everybody who takes place in this process due to human nature. Everybody with no difference in culture and in sex can be …

      Doç. Dr. F. Aylan ARI[1]* ABSTRACT Globalization, as a policy triggered by International capital movement to overcome its deep crisis, implies openning up all economies to foreign trade and competition. International capital flow among economies, in both real investment and speculative forms, forces governments in developing countries to adopt various policies in …

    Can ŞAFAK[1] ABSTRACT The economic policy decisions of January 24, 1980, had set off a long lasting process of fundamental transformations in the Turkish economy that continue to this day. The restructuring of the economy in line with the “structural adjustment” and “stabilization” policies supported by the IMF and World Bank had a …

    Dr. Sebahattin ŞEN[1]* ABSTRACT The debates on the use of subcontracting as a tool of using un-unionized labor force have not been ended after the Labor Law had been put into force. In contrast, the concepts of “the requirements of enterprise or work and technology- required specialization” that take place in new Labor …

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI VE TÜRK VATANDAŞLIĞI KOŞULU Prof. Dr. Ali Rıza OKUR[1]* YGHK’nun 23.11.2005 t., E.2005/10-492, K.2005/646 Sayılı Kararına İlişkin Bir İnceleme[2] İlgili Kanun / Madde 3201 S.YuDHBK/1,3 T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2005/10-492 Karar No: 2005/646 Tarihi: 23.11.2005 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPILABİLMESİ İÇİN YURT DIŞI ÇALIŞMALARININ TC. VATANDAŞI İKEN YAPILMIŞ …

Hamm Eyalet İş Mahkemesi[1]* Karar Tarihi : 29.06.2005 Sayısı : 14 Sa 469/05 İşverenin talebi üzerine işçi, iş amacıyla gerçekleştirmiş olduğu uçuşlar nedeniyle toplamış olduğu Bonus puanlarını yine iş amaçlı uçuşlarda kullanmak zorundadır. Özü: İş seyahati nedeniyle uçak ile yolculuk yapılmak suretiyle toplanan Bonuspuanlarını (dava konusu olayda “Miles &More”) işverenin talebi üzerine yine iş amaçlı …

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ/DEMOKRASİ/PSİKOLOG: NASIL BİR İLİŞKİ? Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN[1] Pınar Tınaz’ın İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) (Beta; İstanbul, Mart 2006) başlıklı kitabı yalnızca çalışma yaşamı sınırlarında kalamayacak bir olgunun Türkçe’de irdelenişinin ilk örneklerinden birini oluşturuyor. Bilindiği gibi, sanayi devrimine kadar temel üretim birimi ailedir. Diğer bir deyişle üretim ve bu uğurdaki çalışma özel alanda gerçekleştirilir. …

  Çalışma ve Toplum 2 yılı geride bıraktı. İktisadi mantığın yani sermaye egemenliğinin hakim kılınmaya çalışıldığı bir dünyada, sosyal olanı bütün olumsuzluklara rağmen insanlığın geçmiş kazanımları ve geleceği adına koruma ve geliştirme mücadelesinin bir parçası olarak tasarlandı. Bu onurlu mücadeleye katkı verenlere davet çıkarıldı. Bu davete yanıt verenler tarafından bugünlere kadar getirildi ve bu iki …

Zaman çok hızlı geçiyor. Özel Sayı olarak hazırlamış olduğumuz 8. sayının dağıtımını yeni bitirdik derken dokuzuncu sayıyı geciktirme telaşına kapıldık. Bu tatlı bir telaştı çünkü, dergimiz elinizdeki  dokuzuncu sayıyla birlikte iki yaşını da bitirmiş oldu. İki yıl elbette uzun bir süre sayılmaz. Ancak derginin mutfağında yer alan ve çıkan her sayıyı hiç çıkmamış gibi unutup, …