Madencilik Sektörünün İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Açısından Politika Haritalama Yöntemiyle Analizi

Devamını Oku

Türkiye’de Kadının Boşanması: Yaşam Analizi Modelleri

Devamını Oku

Kadın Direnişçilerin Gözünden Bir Direniş Öyküsü: Gebze Bericap Örneği

Devamını Oku

Öz: Gerek dünyada gerekse ülkemizde maden işyerleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en yoğun görüldüğü sektörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği açısından en riskli sektörlerden birisi olan maden işyerlerindeki politikaların analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda maden iş kolundaki iş sağlığı ve güvenliği politikaları Politika Haritalama Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Politika Haritalama Yöntemi …

Arzu KÖKCEN ERYAVUZ** Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ***  Öz: Toplumun en küçük temel yapı taşını oluşturan aile ve aile yapısında meydana gelen değişimler hem bireyin kendisini hem de genel toplumu ilgilendiren önemli konuların başında gelmektedir. Toplumları etkisi altına alarak aile birliğinde değişimlere neden olan sorunların başında ise evlilik süresini etkileyen boşanma yer almaktadır. Aile birliğinin dağılması ve …

58. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızda 13 makaleye yer verdik. 58. sayımızda da Federal Mahkeme kararları, Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, ve Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır. Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği …

Öz: Endüstri ilişkileri alanında kadın ve sendika konusu genellikle kadınların sendikalara üyeliği, katılımı ve temsilleri bakımından ele alınmaktadır. Kadınları sendikal direnişin aktif özneleri olarak yer almaya götüren süreç ve “direnişçi kadın olma” deneyim ve anlamlandırmalarına dair araştırmalarda ise ciddi bir eksiklik söz konusudur. Oysa kadın işçilerin nasıl ve neden sendikal direnişe geçtiklerini anlamaya yönelik ampirik …