Madencilik Sektörünün İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Açısından Politika Haritalama Yöntemiyle Analizi

Devamını Oku

Türkiye’de Kadının Boşanması: Yaşam Analizi Modelleri

Devamını Oku

Kadın Direnişçilerin Gözünden Bir Direniş Öyküsü: Gebze Bericap Örneği

Devamını Oku

60. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayıyı yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış, Av. Şinasi Yeldan anısına, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse hocalarımızın editörlüğünde hazırladık. Kendilerine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. 60. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 2 adet HGK, 1 adet Yargıtay İçtihadı …

  SUNUŞ Şinasi Yeldan 1930 yılında Pamukova’da doğdu.Anne ve babası Selanik göçmeni, dört erkek çocuklu bir ailede İzmit’te büyüdü.Babası savaş yıllarında İzmit SEKA kağıt fabrikasında işçi olarak çalışırken, fabrikaya atık kağıt olarak getirilen posta pullarını satarak önce İzmit Lisesi’ni, sonra da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Kocaeli Barosu’nda avukat olarak 1958 yılında mesleğine başladı.1961’de Türkiye İşçi …

  Berrak BURÇAK[2]* Öz: Bu yazı 10 Kasım 2017’de aramızdan ayrılan 1961-1971 dönemi Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Başkanı, 1978-1980 dönemi Kocaeli Baro Başkanı, Selüloz-İş, Türk Harb-İş, Keramik-İş, Hürcam-İş ve Maden-İş Kocaeli Bölge sendikalarının hukuk müşaviri, avukat Şinasi Yeldan’ın 1961-1971 yılları arasında işçi haklarını iyileştirmek adına verdiği mücadeleyi avukatlık mesleği açısından incelemektedir. Bütün hayatı boyunca …

  Ahmet ÖNCÜ[1]* Özgür Mutlu ULUS[2]** Öz: Bu çalışma Türkiye’de 1960-1971 yılları arasında öne çıkan radikal sol hareketlerin, Türkiye’deki kapitalist toplumsal oluşumun yapısal özelikleri ile sosyalizme geçiş stratejisi tartışmaları bağlamında, devleti nasıl kavramlaştırmış olduklarını incelemektedir. Çalışmanın analitik çerçevesi, Japon Marksist kuramcı Kojin Karatani’nin Dünya Tarihinin Yapısı kitabında geliştirdiği mübadele tarzlarına odaklanan yaklaşımdan hareketle oluşturulmuştur. Karatani, …

  Ceyhun GÜLER[1]* Öz: 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, Türkiye’de sosyal ve demokratik hakların belirli bir dönem askıya alınmasına, sonrasında ise kısıtlanmasına neden olmuştur. Başta DİSK olmak üzere Türkiye sendikal hareketi bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Söz konusu dönemde Avrupa sendikal hareketi Türkiye’de yaşanan gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Bu çalışmada, 1980 döneminde Avrupa sendikal hareketinin DİSK ve …

Oğuz OYAN[1]* Öz: Bu çalışmada 16 Nisan 2017 tarihinde halkoylamasına sunulan “TC Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve ilgili yönetmelik ve kanun maddeleri incelenmekte; Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden yapılanması üzerine değerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: Being a Research Assistant in Turkey within the Context of Flexible and Precarious Work Abstract: In this paper, the “Law on Restructuring of …

Özlem KIZIL VOYVODA[2]* Ebru VOYVODA[3]** Öz: Günümüzde enerji sorunu ve bu sorun çerçevesinde enerji sektörü global ekonomi gündeminin temel parçalarından birini oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisi için de enerji sektörü, enerji piyasası ve bu piyasanın düzenlenmesi/idaresi ekonominin temel gündem maddeleri arasındadır. Bu çalışma, 1980-sonrası dönemde, Türkiye’de enerji sektörünün yapılandırma sürecindeki yasal düzenlemelerin, (devlet)-piyasa ilişkilerinin inşası çerçevesinde bir …

  Hasan BAKIR[1]* Erdal EROĞLU[2]** Öz: Kapitalizm içerisine sürüklendiği krizden çıkış yolunu sermaye birikiminin yeniden değerlenebileceği alanların genişletilmesinde ve emeğin daha ucuz, esnek ve güvencesiz biçimlerde istihdam edilmesinde bulmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren tüm dünya ülkelerinde uygulana gelen neo-liberal politikaların amacı da eğitim, sağlık ve barınma gibi emeğin yeniden üretimi için gerekli temel ihtiyaçların metalaştırılması ve …

  Serdar ŞAHİNKAYA[2](**) Öz: Cumhuriyetin ilk dört yılı büyük bir onarımla geçmiştir. Devletin örgütlenmesinde kurumsallaşma gayretleri nerede ise tamamlanmış, ekonominin inşasında da politika tartışmaları hızlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyetin kadroları, dört yaşındaki genç Cumhuriyeti geleceğe taşımak üzere netleşmek amacıyla üç büyük sayımı gerçekleştirdiler: Nüfus Sayımı, Tarım Sayımı ve Sanayi Sayımı. 13.640.270 kişilik ulus devletin …